Обработка против ларви на комари с лодка на територията на езерата Вая и Мандра


На 13.06 и 14.06.2023 г. (вторник и сряда) ще се извърши обработка против ларви на комари в биотопните зони на езерата Вая и Мандра.

За трета поредна година ИАРА – Бургас съдейства на „Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД за извършване на ларвицидни обработки. Тя предоставя специално оборудвана лодка и екипаж. 

Биоцидният  препарат, който ще се използва e:

ВЕКТОБАК 12 АС

АДВ – BACILLUS THURINGIENSIS, ПОДВИД. ISRAELENSIS, СЕРОТИП – H-14 (ЩАМ AM65-52)– 11,61G/100G.

РАЗРЕЖДАНЕ – НИСКА ПЛЪТНОСТ – 0.25 – 1.25 Л/ХА; ВИСОКА ПЛЪТНОСТ – 1.5 – 2.5 Л/ХА.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА – № 2443 – 1/20.09.2018 Г.

Биологичния ларвицид е абсолютно безвреден за пчели, риби, птици и бозайници.

С обработката на биотопните зони се очаква да се намали популацията на комари.