Със земеделски дрон в Бургас продължават ларвицидните обработки срещу комари над бургаските езера

От 10 юли „Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД продължава с извършването на въздушни ларвицидни/ имагоцидни обработки срещу комари със земеделски дрон – AGRAS Т30.

Дезинсекционните мероприятия ще се извършват в периода от 10-ти до 20-ти юли в часовия интервал от 06:00 до 10:00 ч. Включени са следните биотопни зони:

– Атанасовско езеро – обходни канали и крайбрежни водни площи;

– Езерото Вая – крайбрежни водни площи и блатна растителност;

– Езерото Мандра – крайбрежни водни площи и блатна растителност.

Обработките ще се извършват с биоциден препарат „ВектоБак 12 АС“, с разрешение от МЗ № 2443-1/20.09.2018 г., доза: 0.025 – 0.150 л./дка., напълно безопасен за хора, бозайници, пчели, риби и птици.

При необходимост ще се обработва крайбрежна тръстикова растителност с биоциден препарат РОТРИН 100 АДВ: ЦИПЕРМЕТРИН 10g/100g, разрешение за пускане на пазара № 2776-4/27.07.2022 г. и/ или МИКРОЗИН с разрешение от МЗ № 0503-5/27.07.2022 г.