Със земеделски дрон в Бургас започват ларвицидни обработки срещу комари над бургаските езера

От днес „Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД започва извършване на въздушни дезинсекционни обработки срещу ларви на комари на територията на Атанасовското езеро със земеделски дрон – AGRAS Т30.

Опитът от миналата година показа, че дронът е изключително ефективен вариант за извършване на такъв вид обработки над биотопните бургаски зони.

Дезинсекционните мероприятия в района на Атанасовското езеро ще се извършват в периода от 11 до 19 май в часовия интервал от 06:00 до 10:00 ч. Включени са и биотопните зони в кв. „Сарафово“.

През месец юни въздушните ларвицидни обработки ще продължат и над езерата Вая и Мандра.