За нас

Качество и прецизност

Дезинфекционна станция – Бургас ЕООД е специализирана в областта на контрол на вредни насекоми и гризачи, влечуги, складови вредители и птици . Разполагаме със съвременна техника и препарати за обработки срещу хлебарки, мравки, мухи, гризачи и всички складови неприятели, както и с квалифицирани специалисти, притежаващи съответните разрешителни за провеждане на мероприятия по Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация и Фумигация.
Модерната ULV-техника /студен и топъл аерозол/ която използваме, гарантира бърз ефект при борбата с кърлежи и комари в градска среда, а ползваните биоциди гарантират щадене на околната среда и здравето на населението. Използваме мотоделтапланер, както и услуги на авио-отряд от селскостопанската авиация при обработка в заблатени и мочурливи райони, където достъпа на хора и наземна техника е невъзможен.

Дезинфекционна станция – Бургас ЕООД е една от водещите фирми в областта на Интегрирания Пест Контрол (IPM) в България. Сертифицирана е по ISO9001 и ISO14 001.
Вписана е в регистъра на Министерство на Здравеопазването под №18/28.03.2005г.
Стремежа ни е да предлагаме на всички наши настоящи и бъдещи клиенти качествени и ефективни продукти и услуги.
Наши уважавани клиенти са Община Бургас и Община Руен, училища и детски заведения, социални домове и болнични заведения, общински фирми, водещи предприятия в областта на производството, туризма, хранително – вкусовата промишленост, съхранението на зърнени храни, както и реномирани държавни и административни учреждения.

Имате въпроси или нужда от помощ?